Milan Tomeš

Než začnete niekoho liečiť, spýtajte sa ho, či je ochotný vzdať sa vecí, kvôli ktorým je nemocný.

Hippocrates